نظرات خود را ارسال کنید

دفتر مرکزی

تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک، کوچه سوم، پلاک 61، واحد سومتلفن

12 - 11 69 89 44 - 021فکس

85 57 01 46 - 021آدرس کارخانه

اتوبان تهران-ساوه، کیلومتر ۸۰، شهرک صنعتی مامونیه، خیابان هفتمایمیل

info@jahantahvieh.com