داکتد فن کویل

داکتد فن کویل

فن‌کویل‌های کانالی (داکتد‌فن‌کویل) از CFM 800 الی CFM 2000 در دو مـدل عمـودی و افقـی و با توجـه به نیــاز مشتری طـراحی و تولید می‌گردد.

دانلود کاتالوگ محصول